Evaluatievragen LeerlijnenLabs


Evaluatie CMK leerlijnenlabs


| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

Evaluatie CMK LeerlijnenLab

Algemeen

Aangeven op schaal 1 t/m 5,
1=niet
5=volledig

Vragen
over instelling

Toekomst

Bijlage: Suggesties meerwaarde LeerlijnenLab voor school en
culturele instelling:

 

Algemeen:

         
Het LLL heeft
verdieping in de betreffende discipline opgeleverd

         
Het LLL heeft
verankering in de betreffende discipline opgeleverd

         
Het LLL heeft
verbinding tussen de meerdere disciplines opgeleverd

         
Het LLL heeft
verbreding in meerdere disciplines opgeleverd

         
Het LLL heeft
verbinding tussen binnenschoolse- en naschoolse activiteiten opgeleverd

         
Het LLL heeft
deskundigheidsbevordering van groepsleerkrachten opgeleverd

         
Het LLL heeft
deskundigheidsbevordering van (een) vakleerkracht(en) opgeleverd

         
Het LLL heeft de
leerlingen laten kennismaken met een discipline en/of CI

         
Het LLL heeft een
(eerste) kennismaking tussen de school en CI tot stand gebracht

         
Het LLL heeft een
samenwerking tussen de school en CI tot stand gebracht of voortgezet

         
Het LLL heeft de
samenwerking tussen de vakleerkracht en groepsleerkrachten verbeterd

 

Meerwaarde/resultaten voor de school:

         
Dankzij het LLL
heeft kunst- en cultuureducatie een vaste plek binnen het curriculum

         
De
groepsleerkrachten zijn nu beter in staat om zelf het betreffende kunstvak te
geven

         
De groepsleerkrachten
geven nu met behulp van een methode de lessen in de betreffende discipline of
meerdere disciplines

         
De
groepsleerkrachten geven nu in combinatie met een externe vakdocent lessen in
de betreffende discipline of meerdere disciplines

         
De vakleerkracht(en)
hebben hun expertise uitgebreid of verdiept

         
Er is meer
draagvlak binnen het team gekomen voor de kunst- en cultuurvakken of voor de
betreffende discipline

 

Meerwaarde/resultaten specifiek voor
groepsleerkrachten:

         
De
groepsleerkrachten kunnen nu zelfstandig de lessen in de betreffende discipline
geven

         
De
groepsleerkrachten kunnen nu zelfstandig de lessen ontwerpen/ontwikkelen in de
betreffende discipline

         
De
groepsleerkrachten kunnen nu samen met een kunstenaar/vakleerkracht de lessen
in een betreffende discipline geven

         
De
groepsleerkrachten hebben dankzij het LLL een breder en dieper beeld van de kunst-
en cultuurvakken/verschillende kunstdisciplines

         
De
groepsleerkrachten hebben dankzij het LLL meer handvatten om zelf in één of
meerdere

kunstdisciplines
les te geven

         
De
groepsleerkrachten zijn geïnspireerd door een inspiratiebijeenkomst of
teamtraining

 

Meerwaarde/resultaten voor de culturele
instelling/kunstenaar/vakdocent:

         
Mede dankzij het
LLL heeft de betrokken culturele instelling haar aanbod (activiteiten of
coaching-programma’s) kunnen ontwikkelen/aanpassen/ontwerpen

         
Mede dankzij het
LLL heeft de betrokken culturele instelling een nieuwe relatie opgebouwd met
een school

         
Mede dankzij het
LLL heeft de betrokken culturele instelling een hechtere relatie opgebouwd met
een school

         
Mede dankzij het
LLL heeft de betrokken culturele instelling een beter beeld en begrip voor de
gang van zaken op een school

         
Mede dankzij het
LLL heeft de betrokken culturele instelling nieuwe medewerkers aangenomen of
nieuwe relaties met ZZP-ers gelegd die voor de culturele instelling in het LLL
hebben gewerkt op de school

         
Mede dankzij het
LLL hebben medewerkers van de betrokken culturele instelling hun expertise
uitgebreid of verdiept


Need assistance with this form?