CMK LeerlijnenLabs

Veranker uw cultuuronderwijs.

Stap met uw school in een verdiepend CMK LeerlijnenLab samen met culturele instellingen en kunstenaars. Mocca begeleidt en adviseert uw school en uw culturele partner om die verdieping in dialoog te ontwikkelen

Kies voor verdieping, verbreding, deskundigheidsbevordering van het schoolteam, verankering en duurzaamheid. Via Mocca is financiële ondersteuning uit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie beschikbaar. De regeling loopt van 2017 tot 2020.

De voordelen van een CmK VerdiependLab:
· Zoek aansluiting bij de vraag van het team: Zet het lab in voor programma’s met leerlingen en/of voor deskundigheidsbevordering van groeps- en vakleerkrachten.
· Experimenteren mag! Probeer de samenhang van verschillende disciplines uit, of ga een samenwerking aan met nieuwe culturele partners.
· Werk samen met culturele partners. Zet de subsidie in voor samenwerking met een culturele instelling of kunstenaar.
· Vakoverstijgend werken is een speerpunt. Koppel kunstdisciplines of kunstvakken aan zaakvakken, onderzoek hoe je cultuuronderwijs daarin kunt integreren, combineer meerdere kunstdisciplines of verbind binnen- en naschools cultuuronderwijs.
· De CmK LeerlijnenLabs zijn ook opengesteld voor vmbo 1 en 2, om het cultuuronderwijs in het primair en het voortgezet onderwijs met elkaar te verbinden.

Hoe werkt het? 
Voor iedere school is per lab maximaal €5000 beschikbaar, te besteden aan deskundigheidsbevordering van het team, en programma’s voor leerlingen. Een lab heeft een tijdspanne van een of twee schooljaren.

Een Mocca adviseur onderwijs en cultuur begeleidt en adviseert uw school en de culturele partner om gezamenlijk concreet invulling te geven aan cultuuronderwijs, waarbij de inhoudelijke kwaliteit en praktische uitvoering centraal staan. Na afloop heeft uw school een team dat cultuureducatie onderschrijft en een verdiepte en duurzame doorgaande leerlijn in één of meerdere disciplines, multidisciplinair, vakoverstijgend of vakgeïntegreerd.

Hoe meld ik mijn school aan?
Dit schooljaar starten? Dat kan! Informeer direct bij uw Mocca adviseur onderwijs en cultuur via (020)-6209567 of mail naar cmk@mocca-amsterdam.nl. Wij helpen u graag verder.

Meer over de subsidie weten? Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie.