CMK Leerlijnenlabs

Experimenteer met cultuuronderwijs. Stap met uw school in een verdiepend CMK LeerlijnenLab als onderdeel van het Basispakket! Ontvang financiële ondersteuning via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie bij het opzetten van een doorgaande leerlijn i.s.m. culturele instellingen en kunstenaars.  Als echte cultuureducatie uitvinders werkt u intensief samen en ontdekt wat aansluit bij de behoefte van uw school. De regeling loopt van 2017-2020.

Hoe werkt het?
Voor iedere school is per lab € 2500 tot € 3500 beschikbaar. Een Mocca adviseur begeleidt uw school tijdens de zoektocht om concreet invulling te geven aan cultuuronderwijs, waarbij de inhoudelijke kwaliteit en praktische uitvoering centraal staan. Er is volop aandacht voor onderwijskundige en pedagogische aspecten en voor optimale samenwerkingsvormen tussen de school en cultuuraanbieders. Na afloop heeft uw school een doorgaande leerlijn in één of meerdere disciplines, multidisciplinair, vakoverstijgend of vakgeïntegreerd.

De regeling CMK LeerlijnenLab biedt de school nog andere voordelen:

  • U kunt het CMK LeerlijnenLab gebruiken voor projecten en activiteiten met leerlingen, maar ook voor deskundigheidsbevordering van groeps- en vakleerkrachten.
  • Het CMK LeerlijnenLab mag experimenteel zijn. Probeer uit of een bepaalde discipline succesvol is, of met welke culturele instelling(en) uw school prettig kan samenwerken.
  • Er zijn meerdere CMK LeerlijnenLabs per school mogelijk.
  • Een CMK LeerlijnenLab kan vakoverstijgend zijn. Koppel meerdere kunstdisciplines of kunstvakken aan zaakvakken of onderzoek hoe u cultuuronderwijs kan integreren. In een multidisciplinair lab kiest u voor de ontwikkeling van een leerlijn met meerdere kunstdisciplines. Ook kunt u onderzoeken hoe u binnen- en naschools cultuuronderwijs kunt verbinden.
  • De CMK LeerlijnenLabs zijn ook opengesteld voor VMBO 1 en 2.

Hoe meld ik mijn school aan?
Haal het maximale uit een CMK LeerlijnenLab en meld u snel aan.  Bel uw adviseur bij Mocca op nummer 020-6209567. Wij helpen u graag verder.

Mocca financiert de samenwerking tussen de school en culturele instellingen, dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

CmK_Logo_RGB_500px