Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Geef cultuureducatie een vaste plek in het basisonderwijs met doorgaande leerlijnen kunst en cultuur. De gemeente Amsterdam maakt dat mogelijk met het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Hierdoor kunnen scholen met bestaande en nieuwe culturele partners samen leerlijnen opzetten en uitvoeren.

Wil je zien hoe scholen dat doen? Kijk op Basispakket in de praktijk.

Scholen kunnen leerlijnen uitvoeren in CMK LeerlijnenLabs met een bijdrage uit Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

verkl 900 pix mocca 2013 tijdreizen foto anouck wolf 1_MG_3111

De faciliteiten binnen het Basispakket:

 • Gratis besloten vervoer naar een veelheid aan culturele instellingen met de Cultuurbus en Cultuurboot, passend bij één van de doorlopende leerlijnen;
 • Raamleerplannen per kunstdiscipline waarmee scholen, leerkrachten en vakdocenten op basis van culturele competenties en vakgerichte leerdoelen lange leerlijnen kunnen formuleren;
 • Jaarlijks tien uur gratis coaching op het gebied van muziek voor schoolteams of individuele leerkrachten door Het Concertgebouw;
 • Jaarlijks dertien uur gratis muziekles door ‘Muziek Op School in Amsterdam’ (MOSA), een samenwerkingsverband van Muziekschool Amsterdam, Muziekschool Amsterdam Noord, Aslan Muziekcentrum en het Leerorkest;

Ter ondersteuning van het Basispakket:

 • Inhoudelijke ondersteuning door Mocca bij de opzet van leerlijnen in kunst- en cultuurdisciplines zoals erfgoededucatie, muziek, beeldend onderwijs, theater, dans, letteren en media;
 • Ca. € 20,- per leerling per jaar via Voucherbeheer; 
 • Het voucherbeheerbudget van ca. € 20,- per leerling kan vrij worden ingezet;
 • Scholen kunnen kiezen uit alle kunst- en cultuurdisciplines en zijn vrij in hun keuze met welke culturele instellingen zij samenwerken;
 • Bestaande relaties van de school met culturele instellingen, kunstenaars en podia kunnen blijven bestaan of geïntensiveerd worden.

Alle basisscholen in Amsterdam kunnen deelnemen aan het basispakket als hun bestuur  het Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie heeft ondertekend. Wat zijn de voorwaarden voor deelname:

Voorwaarden

 • Er wordt in uw school voor minimaal twee kunstdisciplines een doorgaande leerlijn opgesteld. Als de school gebruik wil maken van de gratis muzieklessen en de gratis coaching door Het Concertgebouw, dan is ‘muziek’ één van de te ontwikkelen leerlijnen;
 • De rijksbijdrage uit de Prestatiebox van ca. € 11,87 (dit bedrag verschilt iets per jaar) per leerling per jaar zal volledig worden ingezet voor cultuureducatie;
 • Er worden voldoende uren vrij gemaakt voor docenten, docententeams en ICC’ers om het Basispakket te ondersteunen en in te voeren;
 • De school biedt randvoorwaarden voor scholing van het docententeam en ICC’ers;
 • Betrokkenheid van ouders wordt gestimuleerd;
 • Uw school neemt deel aan monitoring en evaluatie.

Additionele voorwaarden bij deelname aan een LeerlijnenLab:

 • Extra monitoring en dus extra inzet van docenturen of ICC-uren (en registratie daarvan);
 • Een eenmalige eigen bijdrage van € 200,- per school.