Wat is het Basispakket?

De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om cultuureducatie een vaste plek te geven in het basisonderwijs. Om scholen te stimuleren structureel cultuuronderwijs te geven, elke week twee of drie uur, biedt de gemeente faciliteiten binnen het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Scholen kunnen gebruik maken van de faciliteiten als ze, naast een aantal andere voorwaarden, minimaal twee leerlijnen willen uitvoeren.

verkl 900 pix mocca 2013 tijdreizen foto anouck wolf 1_MG_3111

De faciliteiten binnen het Basispakket:

  • Inhoudelijke ondersteuning door Mocca bij de opzet van leerlijnen in kunst- en cultuurdisciplines zoals erfgoededucatie, muziek, beeldend onderwijs, theater, dans, letteren en media;
  • Gratis besloten vervoer naar een veelheid aan culturele instellingen met de Cultuurbus en Cultuurboot, passend bij één van de doorlopende leerlijnen;
  • Raamleerplannen per kunstdiscipline waarmee scholen, leerkrachten en vakdocenten op basis van culturele competenties en vakgerichte leerdoelen lange leerlijnen kunnen formuleren;
  • Jaarlijks tien uur gratis coaching op het gebied van muziek voor schoolteams of individuele leerkrachten door Het Concertgebouw;
  • Jaarlijks dertien uur gratis muziekles door ‘Muziek Op School in Amsterdam’ (MOSA), een samenwerkingsverband van Muziekschool Amsterdam, Aslan Muziekcentrum en het Leerorkest;

Aanvullende informatie:

  • Het voucherbeheerbudget van ca. € 20,- per leerling kan vrij worden ingezet;
  • Scholen zijn vrij in hun keuze met welke culturele instellingen zij samenwerken;
  • Bestaande relaties van de school met culturele instellingen, kunstenaars en podia kunnen blijven bestaan of geïntensiveerd worden.
  • Scholen zijn vrij te kiezen uit alle kunst- en cultuurdisciplines.

Mocca logo